14 oktober 2015

Halloween... waar komt het eigenlijk vandaan?

Over twee weken is het weer de engste dag van het jaar.. Halloween. Voordat we op deze dag gaan griezelen, is het leuk om te weten waar de naam Halloween vandaan komt en wat de oorsprong is van Halloween?


Halloween

De naam Halloween is afgeleid van Hallow Even (Hallow-e'en), ook wel All Hallows Eve genoemd. Dit is de avond voor het Katholieke 'Allerheiligen', 1 november. Op deze dag worden de heiligen herdacht. De volgende dag, 2 november, herdenkt men de doden, Allerzielen. 

In de Keltische kalender begon het nieuwe jaar op 1 november, dus 31 oktober was voor hun oudjaarsdag. De oogst was binnen, het zaaigoed voor het volgende jaar lag klaar. Men had dus een vrije dag en tijd om het Keltische Nieuwjaar of Samhain (uitspraak saun, het Ierse woord voor de maand november) te vieren. 

Samhain was om meerdere redenen bijzonder. De kelten geloofden namelijk dat op deze dag de geesten van alle gestorvenen van het afgelopen jaar terug kwamen om te proberen een levend lichaam in bezit te nemen voor het komende jaar. Keltische gezinnen maakten daarom hun huizen zo onaantrekkelijk en koud mogelijk voor de geesten. Ze doofden hun haard en verzamelden zich buiten rondom een groot vuur. Het vuur werd ontstoken door de Druide priester, om de zonnegoed te eren en de geesten af te schrikken. Om de geesten af te weren

Keltische maskers
In tegenstelling tot wat iedereen denkt is Halloween géén Amerikaans feest! Halloween werd in Groot-Brittannië door de Kelten gevierd. De geesten die uit de dode mensen zouden rijzen, werden aangetrokken door voedsel voor hen neer te leggen voor de deuren. Om de boze geesten af te weren, droegen de Kelten maskers. De Kelten droegen de engste maskers en kostuums. Ze vermomden zich als heksen, demonen, gnomen en andere boosaardige wezens. 

Om de geesten af te weren, maakte de Kelten zoveel mogelijk herrie in en om het huis en vervolgden de optocht naar het grote vuur buiten het dorp. Dorpelingen werden geofferd aan het vuur, als zij de indruk wekte bezeten te zijn door een geest. 

De Romeinen vielen later Groot-Britannië binnen en namen de viering over. In tegenstelling tot wat de Kelten deden, verboden de Romeinen om mensen te offeren. Langzaam maar zeker werd Halloween meer een feest voor het vermaak. 


Trick or Treat

In de negende eeuw steekt het Christendom de zee over en vermengt zich met het halloweenfeest. Op 2 november, Allerzielen, gingen in lompen gehulde christenen in de dorpen rond en bedelden ze om zielencake, brood met krenten. Voor elk brood beloofden ze te vinden voor de dode verwanten van de schenker, zodat deze sneller in de hemel werden toegelaten. Wellicht vindt het 'Trick or Treat' spelletje daar zijn oorsprong.
Jack-o-lantern

Omstreeks 1840 werd Halloween meegenomen naar Amerika, door de Pelgrims en Ierse immigranten. Op dat moment dook de bekende jack-o-lantern op (de pompoen lantaarn). De lantaarn komt waarschijnlijk uit een Iers volkslied. Het lied gaat over Jack, een dronkaard en een bedrieger, die de duivel in een boom opsluit. Het belooft de duivel weer vrij te laten, maar dat doet Jack niet. Wanneer Jack sterft, mag hij niet naar de hemel, omdat hij slecht is geweest. Jack heeft ook de duivel belazerd, dus mag niet naar de hel. De duivel geeft hem een gloeiend kooltje waarmee hij zijn weg door de enge duisternis kan verlichten. Om dit kooltje langer te laten branden, stopt Jack het in een uitgeholde biet. 

De immigranten die dit feest in Amerika introduceerden, vonden een pompoen mooier. Op deze manier werd de pompoen een onderdeel van Halloween. Stijlvolle groet,

Marlene van der Wel
Strik erop events

Oorsprong Halloween